Intersnack, a.s.

Etický kodex

Bezúhonnost a důvěra jsou klíčové pro náš úspěch

Etický kodex

Etický kodex Intersnack Group vyjadřuje náš etický a morální přístup. Těchto sedm zásad definuje, čím se každý v Intersnack Group po celém světě řídí a zároveň stanovuje jednat v souladu a dodržovat platné zákony a předpisy.

Výkonné vedení firmy dbá na dodržování osvědčených postupů a vysoký stupeň podnikového řízení, které uplatňuje v rámci celé společnosti Intersnack Group.

Na dodržování celofiremních pravidel dohlíží i specializované oddělení, na které se můžete kdokoliv obrátit s dotazy nebo dalšími podněty.

Email: compliance@intersnack.cz.

Zásady našeho etického kodexu

  1. Vyrábíme kvalitní snacky na nejvyšší úrovni.
  2. Jednáme vždy zásadově.
  3. Jednáme čestně a v nejlepším zájmu společnosti Intersnack Group.
  4. Odsuzujeme všechny formy korupce.
  5. Jednáme férově.
  6. S konkurencí soutěžíme čestně a respektujeme svobodný trh.
  7. Minimalizujeme dopady naší činnosti na životní prostředí a podnikáme společensky odpovědným přístupem. 

Intersnack Group Whistleblower systém

V případě, že se setkáte s jakýmkoliv porušením platných zákonů, interních předpisů, morálních nebo obchodních zásad zaměstnanců Intersnack Group, můžete nás o tom informovat třeba i anonymní cestou prostřednictvím systému nahlašování. Týká se to i oznámení porušení etického a obchodního jednání partnerů Intersnack Group a jejich subpartnerů.

Tento systém je k dispozici nejen všem zaměstnancům společnosti, ale rovněž spotřebitelům, dodavatelům, obchodním partnerům a zástupcům dalších třetích stran.

Certifikovaný systém whistleblower Intersnack Group se zabezpečeným připojením a zašifrovaným odesíláním zpráv naleznete v jednotlivých jazykových mutacích zde.

Více o společnosti Intersnack

Our culture

Firemní kultura

Firemní strategií definujeme nejen naše plány či vize budoucnosti, ale i hodnoty naší práce a přístup k zaměstnancům.

Naše vedení

Seznamte se s vedením společnosti Intersnack, týmem manažerů s mezinárodními zkušenostmi.

Udržitelnost

Odpovědné chování vůči okolnímu světu a udržitelné podnikání patří k našim nejvyšším hodnotám.