Intersnack, a.s.

Máme pozitivní

dopad

Intersnack a udržitelnost

Náš přístup

Jsme potravinářská společnost a naše podnikání se dotýká života mnoha lidí v mnoha zemích. Cítíme proto silnou potřebu minimalizovat negativní dopady na lidi i planetu, a naopak maximalizovat ty pozitivní. V Intersnacku vše začíná „Zodpovědným myšlením“, což představuje jednu ze základních firemních hodnot. Dodržujeme vysoké etické standardy nejen v celém podnikání, ale i v rámci dodavatelských řetězců.

Základy naší činnosti

Inovace produktů pro lepší chuť i zdraví

Spotřebitel

Snižování dopadů výroby na životní prostředí

Životní prostředí

Přijetí odpovědnosti za činnost dodavatelů

Společnost

Podpora rozvoje a talentu zaměstnanců

Zaměstnanec

Udržitelnost v číslech

75 %

produktů má pouze přírodní chuť

Zavázali jsme se udržovat naše ingredience „čisté" a výsledné chuti dosahovat pouze přírodní cestou. Vyloučili jsme všechny chemické látky, umělá barviva nebo přidaná sladidla.

21 %

snížení emisí CO₂

Abychom mohli být zodpovědným partnerem a dosahovat dalších úspěchů, vyvinuli jsme plán na snížení CO₂ stopy a spotřeby energií.

6 000

drobným farmářům jsme podpořili jejich rodinné podnikání

Naším cílem je vytvořit skutečně udržitelný dodavatelský řetězec, který dokáže přispívat ke zlepšení životního prostředí a zároveň vyrábět hodnotný a vysoce kvalitní produkt.

100 %

řízení vlastní práce

Naši zaměstnanci jsou odborníky ve svém oboru. Úkoly, za které zodpovídají, jsou pouze v jejich kompetenci.

Odpovědnost ke spotřebitelům| Příběhy

Inovace

Naplňujeme rostoucí poptávku po lepších snacích

„Zdravější varianty by měly chutnat stejně dobře – nikoli skoro tak dobře – jako jiné produkty. Neděláme kompromisy v chuti.”

Takovou máme filozofii, pokud jde o inovace produktů. Úspěch a popularita našich inovativních čočkových lupínků se ukázaly být jedním z největších původců růstu v kategorii specialit.

Odpovědnost k životnímu prostředí | Příběhy

Obalové materiály

Lepšími obaly podporujeme fungování cirkulární ekonomiky

Podobně jako mnoho spotřebitelů jsme také my znepokojeni velkým nárůstem plastového odpadu na zemi. V souladu s našimi cíli v oblasti cirkulární ekonomiky jsme vytvořili obalovou strategii, v rámci níž plánujeme eliminovat nadbytečný obalový materiál a současně podpořit plnou recyklovatelnost všech obalů.

Společenská odpovědnost | Příběhy

Macadamové ořechy

Podporujeme drobné zemědělce na Malawi

„V rámci projektu jsme nejen získali sazenice stromu, ale navíc obdrželi řadu cenných informací o pěstování samotných makadamových ořechů.”

V oblasti udržitelného získávání zdrojů se společnost Intersnack zapojuje do řady lokálních projektů, jejichž cílem je vytvořit transparentní dodavatelský systém, respektující podmínky udržitelného podnikání.

Odpovědnost k zaměstnancům | Příběhy

Vedení zaměstnanců

v našich provozech

Abychom dosáhli angažovanosti našich zaměstnanců, chceme rozvíjet jejich talent. To vyžaduje správné vedení a také vědomí, že pracujeme pro naše zaměstnance a nikoli naopak.

Poctivé kešu oříšky

Prosazujeme naši filozofii odpovědného jednání se zaměstnanci a zlepšujeme jejich pracovní podmínky u všech dodavatelů oříšků kešu.

Udržitelné

Partnerství

Zaměřujeme se na to, co můžeme změnit

Udržitelnost je cesta, kterou žádný tým nebo organizace nemohou zvládnout samy. Naším cílem je trvalý pozitivní dopad naší činnosti a dodavatelského řetězce.