Intersnack, a.s.

Máme pozitivní

dopad

Intersnack a udržitelnost

Corn field in the sunset, a hand in the foreground reaches for a leaf

Náš přístup

Jsme potravinářská společnost a naše podnikání se dotýká života mnoha lidí v mnoha zemích. Cítíme proto silnou potřebu minimalizovat negativní dopady na lidi i planetu, a naopak maximalizovat ty pozitivní. V Intersnacku vše začíná „Zodpovědným myšlením“, což představuje jednu ze základních firemních hodnot. Dodržujeme vysoké etické standardy nejen v celém podnikání, ale i v rámci dodavatelských řetězců.

Základy naší činnosti

Inovace produktů pro lepší chuť i zdraví

Spotřebitel

Snižování dopadů výroby na životní prostředí

Životní prostředí

Přijetí odpovědnosti za činnost dodavatelů

Společnost

Podpora rozvoje a talentu zaměstnanců

Zaměstnanec

Udržitelnost v číslech

75 %

produktů má pouze přírodní chuť

Zavázali jsme se udržovat naše ingredience „čisté" a výsledné chuti dosahovat pouze přírodní cestou. Vyloučili jsme všechny chemické látky, umělá barviva nebo přidaná sladidla.

21 %

snížení emisí CO₂

Abychom mohli být zodpovědným partnerem a dosahovat dalších úspěchů, vyvinuli jsme plán na snížení CO₂ stopy a spotřeby energií.

6 000

drobným farmářům jsme podpořili jejich rodinné podnikání

Naším cílem je vytvořit skutečně udržitelný dodavatelský řetězec, který dokáže přispívat ke zlepšení životního prostředí a zároveň vyrábět hodnotný a vysoce kvalitní produkt.

100 %

řízení vlastní práce

Naši zaměstnanci jsou odborníky ve svém oboru. Úkoly, za které zodpovídají, jsou pouze v jejich kompetenci.

Odpovědnost ke spotřebitelům| Příběhy

Inovace

Naplňujeme rostoucí poptávku po lepších snacích

„Zdravější varianty by měly chutnat stejně dobře – nikoli skoro tak dobře – jako jiné produkty. Neděláme kompromisy v chuti.”

Takovou máme filozofii, pokud jde o inovace produktů. Úspěch a popularita našich inovativních čočkových lupínků se ukázaly být jedním z největších původců růstu v kategorii specialit.

Lentil Chips

Odpovědnost k životnímu prostředí | Příběhy

Obalové materiály

Lepšími obaly podporujeme fungování cirkulární ekonomiky

Podobně jako mnoho spotřebitelů jsme také my znepokojeni velkým nárůstem plastového odpadu na zemi. V souladu s našimi cíli v oblasti cirkulární ekonomiky jsme vytvořili obalovou strategii, v rámci níž plánujeme eliminovat nadbytečný obalový materiál a současně podpořit plnou recyklovatelnost všech obalů.

View of a hand, holding a sign with a recycling logo

Společenská odpovědnost | Příběhy

Macadamové ořechy

Podporujeme drobné zemědělce na Malawi

„V rámci projektu jsme nejen získali sazenice stromu, ale navíc obdrželi řadu cenných informací o pěstování samotných makadamových ořechů.”

V oblasti udržitelného získávání zdrojů se společnost Intersnack zapojuje do řady lokálních projektů, jejichž cílem je vytvořit transparentní dodavatelský systém, respektující podmínky udržitelného podnikání.

A woman with pink bobble hat sits in front of a bush with macadamia fruits

Odpovědnost k zaměstnancům | Příběhy

Vedení zaměstnanců

v našich provozech

Abychom dosáhli angažovanosti našich zaměstnanců, chceme rozvíjet jejich talent. To vyžaduje správné vedení a také vědomí, že pracujeme pro naše zaměstnance a nikoli naopak.

Bird's eye view: Many colleagues in work clothes stand around a table in a meeting room and analyze figures together

Poctivé kešu oříšky

Prosazujeme naši filozofii odpovědného jednání se zaměstnanci a zlepšujeme jejich pracovní podmínky u všech dodavatelů oříšků kešu.

Cashew in a bowl

Udržitelné

Partnerství

Zaměřujeme se na to, co můžeme změnit

Udržitelnost je cesta, kterou žádný tým nebo organizace nemohou zvládnout samy. Naším cílem je trvalý pozitivní dopad naší činnosti a dodavatelského řetězce.

A laughing woman and a man stand in a potato field and examine a potato. The rows of plants are visible in the background.