Intersnack, a.s.

Sociální odpovědnost

Makadamové ořechy

První sklizeň makadamových ořechů malých farmářů na Malawi

V oblasti udržitelného získávání zdrojů se společnost Intersnack zapojuje do řady lokálních projektů, jejichž cílem je vytvořit transparentní dodavatelský systém respektující podmínky udržitelného podnikání. Ústřední bod naší práce rovněž tkví v podpoře získání přístupu na národní a mezinárodní trhy pro všechny místní zemědělce i zpracovatele.

Lokální projekt na podporu pěstování makadamových ořechů na Malawi představuje pouze jeden z mnoha příkladů, kde chceme vybudovat dodavatelský řetězec, a přitom dostát strategickým a dlouhodobým závazkům v oblasti udržitelného získávání zdrojů pro výrobu našich produktů. Podporu místních farmářů v tomto případě umožňuje naše dlouhodobá spolupráce s dodavatelskou společností Sympany, dánským ministerstvem zahraničních věcí a nevládní organizací Development Aid from People to People (DAPP) působící na Malawi.

Drobní zemědělci na Malawi se při pěstování makadamových ořechů potýkali s řadou obtíží. Patřil k nim nedostatek materiálu, znalostí, ale také malé množství oblastí vhodných pro pěstování či omezené prodejní kanály. Významnou překážku jim rovněž činilo až sedm let trvající období od vysazení stromu makadamia ke sklizni první ořechů. K plné produkci se navíc stromy opět vrátí po dalších třech až pěti letech od předchozího sběru.

„V rámci projektu jsme nejen získali samotné sazenice stromu, ale navíc obdrželi řadu cenných informací, jak makadamové ořechy pěstovat i předcházet případným nemocem. Naučili jsme se také, jak nejlépe využít půdu, a to pěstováním těchto ořechů společně s jinými plodinami, jako jsou luštěniny.”

Odetta, účastník projektu Macadamia

Cílem projektu bylo zajistit pro drobné farmáře nové zdroje příjmů. Společně s dalšími partnery jsme od roku 2014 oslovili na 3 000 zemědělců, z nichž až polovinu tvořily ženy, a poskytli jim na 300 000 sazenic.

Přestože byla první sklizeň makadamových ořechů z projektu plánována až roce 2022, cíle bylo dosaženo již v roce 2020.

Společenská

odpovědnost

Zavazujeme se ke kontinuálnímu zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců u jednotlivých dodavatelů. Průběžnou komunikací a realizací auditů eliminujeme případná rizika a ve spolupráci s partnery a nezávislými iniciativami přispíváme nejen k lepším podmínkám pracovníků, k vyšším výnosům plodin i dosažené kvalitě produktů, ale rovněž i k podpoře podnikání drobných zemědělců zapojených do dodavatelské sítě.

Další příběhy o udržitelnosti

Inovace

Vyrábíme snacky výjimečné kvality pro uspokojení chutí všech spotřebitelů.

Obalové materiály

Lepšími obaly podporujeme fungování cirkulární ekonomiky.

Vedení zaměstnanců

Motivujeme naše zaměstnance k vyššímu nasazení a podporujeme rozvoj jejich talentu.