Intersnack, a.s.

Firemní kultura

Různorodá, otevřená a týmově orientovaná

Kdo jsme

Internack působí na mnoha světových trzích a zaměstnanecká struktura je velmi rozmanitá. Všichni však sdílíme otevřenou firemní kulturu, týmového ducha a motivaci stát se nejlepší.

Velmi se zajímáme o důsledky našich aktivit – jejich dopady na zaměstnance, podnikání i planetu.

Naše vize, hodnoty a poslání formují firemní strategii, zaměstnaneckou kulturu, ale i způsob našeho fungování jako celku. Tyto hodnoty se skládají z etických obchodních principů a směrnic, kterými se řídíme v každodenní práci i při jednání s obchodními partnery.

 

Vize a poslání společnosti

Zpříjemňujeme lidem životy výběrem vynikajících slaných snacků.

Naše

vize

Jsme silní a hrdí na dosaženou pozici na lokálním i mezinárodním trhu.

Prostřednictvím produktů, inovací a ikonických značek vytváříme reálné hodnoty.

Usilujeme o to být nejlepší ve všech činnostech.

Soukromé vlastnictví nám umožňuje podnikat s dlouhodobým výhledem.

Jsme plně odhodláni usilovat o udržitelnější svět.

Naše

poslání

 

Hodnoty společnosti

Zodpovědné

myšlení

Vše začíná zodpovědným myšlením.

Odpovědnost a řádné řízení rizik jsou pro náš úspěch klíčové.

Držíme se vysokých etických standardů v celém našem byznyse, včetně dodavatelského řetězce.

Velmi nás zajímají dopady naší činnosti na všechny zúčastněné a na životní prostředí.

Podnikatelský

přístup

Preferujeme jednání v podnikatelském duchu.

Spoléháme na důvěru, transparentnost a integritu.

Podněcujeme se navzájem k neustálému zlepšování naší činnosti.

Podporujeme naše lidi v tom, aby převzali zodpovědnost za svoji práci.

Rosteme

společně

Ceníme si našich zaměstnanců a také diverzity pro její sílu a potenciál.

Věříme, že týmová práce napříč funkcemi je nezbytná.

Podpůrné prostředí a otevřená komunikace pomáhají našim lidem učit se a růst.

Sdílíme úspěchy a společně si je užíváme.

Více o společnosti Intersnack

Etický kodex

Důvěryhodnost patří k našim klíčovým parametrům úspěchu.

Naše vedení

Seznamte se s vedením společnosti Intersnack, týmem manažerů s mezinárodními zkušenostmi.

Naše současnost

Naše produkty vyrábíme ve 42 závodech na třech kontinentech.