Intersnack, a.s.

Intersnack a udržitelnost

Naše úspěchy

Nahlédněte do zprávy a seznamte se s našimi úspěchy na cestě za udržitelností, na kterou jsme se vydali již před 15 lety.

Obsah

Skvělé chuti produktů jsme dosáhli pečlivým a dlouholetým rozvojem, díky němuž mohou spotřebitelé každý den ochutnat slané pochoutky nejvyšší jakosti. Podobné vysoké cíle si klademe také v oblasti udržitelnosti spojené s péčí o životní prostředí i zdraví všech lidí, kteří se podílejí na výrobě či distribuci produktů našich značek.

Přečtete si kapitoly:

  • Zpráva výkonné rady
  • Naše hlavní cíle v oblasti udržitelnosti
  • O společnosti Intersnack
  • Naše strategie udržitelnosti
  • Odpovědnost ke spotřebitelům
  • Odpovědnost k životnímu prostředí
  • Sociální odpovědnost
  • Odpovědnost k zaměstnancům
  • Vize budoucnosti