Intersnack, a.s.

Odpovědnost

k životnímu prostředí

Globální ekologické problémy představují hrozbu pro lidi i planetu.

Mnohé z našich cílů v oblasti udržitelnosti a životního prostředí jsou vzájemně propojeny. Například plýtvání potravinami se podílí na celkové světové produkci skleníkových plynů až z osmi procent. Navíc přibližně jedna třetina celosvětově vyprodukovaných potravin končí jako odpad, což představuje ve světě, v němž mnoho lidí hladoví a trpí podvýživou, ekologickou a především lidskou tragédii. Všechny tyto skutečnosti mají na naši činnost obrovský dopad.

Hlavní aktivity

V oblasti ochrany životního prostředí se snažíme minimalizovat množství vyprodukovaného odpadu. Cíleně tedy snižujeme produkci obalového materiálu i plýtvání potravinami. Těmito opatřeními jsme dokázali potlačit uhlíkovou stopu a snížit spotřebu energií při výrobě našich produktů.

K velké části naší ekologické stopy dochází v rámci dodavatelského řetězce. Právě proto s dodavateli aktivně spolupracujeme a snažíme se naše aktivity a úsilí o pozitivní dopad na životní prostředí rozšířit i mezi ně. Průběžným odstraňováním obalových materiálů a dalšími kroky přispíváme k fungování cirkulární ekonomiky.

Čeho jsme již dosáhli

21 %

snížení produkce CO₂

ve srovnání s rokem 2010

6 %

snížení

množství obalového materiálu oproti roku 2014

0 %

plýtvání potravinami

v továrnách v roce 2020

17 %

water reduction

snížení spotřeby vody při výrobě brambůrků oproti roku 2014

Náš závazek

Obalové materiály

V oblasti cirkulární ekonomiky je naší hlavní ambicí i nadále snižovat množství obalového materiálu a maximálně podpořit recyklovatelnost obalů všech produktů.

K tomuto účelu jsme vypracovali celofiremní strategii a vytvořili efektivní cestu, jak obaly využívat.

Snížení uhlíkové stopy

Na základě globálních cílů Pařížské dohody jsme se zavázali snížit do roku 2025 produkci emisí CO2 o 30 % a to ve srovnání s rokem 2010. Pro dosažení cíle jsme připravili plán a vytyčili oblasti, v nichž můžeme dosáhnout největších výsledků. Už v roce 2021 se nám podařilo snížit emise CO2 o 21 %

Neplýtváme potravinami

Jsme skutečně hrdí, že se nám podařilo zastavit plýtvání potravinami v továrnách. V roce 2020 byl všechen zbytkový materiál vhodný ke konzumaci využit buď jako krmivo pro zvířata nebo ke kompostování.

Životní prostředí | Příběhy

Cirkulární ekonomika

Podporujeme cirkulární ekonomiku vývojem lepších obalů

Podobně jako mnoho spotřebitelů jsme také my znepokojeni velkým nárůstem plastových obalů na zemi. V souladu s našimi cíli v oblasti cirkulární ekonomiky jsme vytvořili obalovou strategii, v rámci níž plánujeme eliminovat nadbytečný obalový materiál a současně podpořit plnou recyklovatelnost všech našich obalů.