Intersnack, a.s.

Odpovědnost za životnímu prostředí

Obalové materiály

Podporujeme cirkulární ekonomiku

Podobně jako mnoho spotřebitelů jsme také my znepokojeni velkým nárůstem plastového odpadu na zemi. V souladu s našimi cíli v oblasti cirkulární ekonomiky jsme vytvořili obalovou strategii, v rámci níž plánujeme eliminovat nadbytečný obalový materiál a současně podpořit plnou recyklovatelnost všech našich obalů.

Náš závazek v oblasti obalových materiálů

Vyvinuli jsme celofiremní strategii a vytvořili efektivní cestu, jak obaly využívat. V oblasti cirkulární ekonomiky je naší hlavní ambicí i nadále snižovat množství obalového materiálu a maximálně podpořit recyklovatelnost obalů všech produktů.

Náš celofiremní závazek v oblasti obalových materiálů je:

  • snížení spotřeby obalů o 10 % do roku 2022 ve srovnání s naším výchozím stavem v roce 2014,
  • dosažení 100% recyklovatelnosti našich plastových obalů do roku 2025.

Flexibilní obaly

Flexibilní tašky jsou lehké a vysoce účinné obaly s relativně nízkou ekologickou stopou ve srovnání s jinými typy obalů. Přestože více než 90 % našich plastových obalů je již flexibilních, neustále hledáme způsoby, jak je dále vylepšit.

V roce 2020 jsme vyvinuli a zavedli standard osvědčených postupů, jak využívat obalový materiál. Pozitivní dopad tohoto kroku jsme zaznamenali poměrně rychle. Množství flexibilních obalů se ve srovnání s rokem 2014 snížilo o 6 %, což představuje úsporu 1 200 tun ročně.

Spolupráce s partnery

Efektivní recyklace materiálů závisí na různých faktorech, například místní infrastruktuře, účinné vládní legislativě nebo zájmu a iniciativě spotřebitelů. To je také důvod, proč se Intersnack propojuje s dalšími partnery a zapojuje do jejich i vlastních iniciativ.

Cirkulární ekonomika pro flexibilní obaly (CEFLEX)
je výsledkem spolupráce více než 160 evropských společností, sdružení a organizací v celém hodnotovém řetězci pro oblast obalových materiálů.

KIDV
Nizozemský institut pro udržitelné obaly (KIDV) vytvořil Community of Practice (CoP) – společenství mezinárodních firem zabývajících se recyklovatelností flexibilních obalů.

Odpovědnost

za životní prostředí

Naším cílem je nejen snižovat dopady na životní prostředí v našich provozech či dodavatelském řetězci, ale také podporovat udržitelné zemědělské postupy.

Další příběhy o udržitelnosti

Inovace

Vyrábíme snacky výjimečné kvality pro uspokojení chutí všech spotřebitelů.

Makadamové ořechy

Podporujeme drobné farmáře na Malawi.

Vedení zaměstnanců

Motivujeme naše zaměstnance k vyššímu nasazení a podporujeme rozvoj jejich talentu.