Intersnack, a.s.

Naše odpovědnost

Obalové materiály

Podporujeme cirkulární ekonomiku

Obaly a cirkulární ekonomika

Společnost Intersnack přináší spotřebitelům atraktivní produkty vysoké kvality, které si uchovávají svou čerstvost po dlouhou dobu. K tomu nám napomáhají vysoce účinné obalové materiály, vyvíjené vždy s ohledem na životní prostředí a planetu. I přes neustálý rozvoj vlastních obalů nemůžeme cestou jejich plné obnovitelnosti kráčet sami. Spolupracujeme proto s partnery z oblasti průmyslu i lokálních iniciativ. Ti nám pomáhají náš hlavní cíl, v podobě nulových ztrát v oblasti obalových materiálů, postupně naplňovat.

Více za méně

Na všech úrovních cirkulární ekonomiky se snažíme zabránit plýtvání. Z tohoto důvodu jsme vytvořili celofiremní obalovou strategii, jejímž hlavním záměrem je nalézt efektivní obalové řešení a dosáhnout plné recyklovatelnosti všech využitých obalů. Právě tímto způsobem budeme schopni nejen snížit jejich množství na minimum, ale současně je využít pro zabalení ještě většího množství produktů.

Intersnack

Obalové materiály

Zavázali jsme se:

  • snížit spotřebu obalů o 15 % do roku 2025 (ve srovnání s výchozím stavem v roce 2014),

  • dosáhnout 100% recyklovatelnosti našich plastových obalů do roku 2025,

  • aktivně navazovat partnerství či se podílet na iniciativách, jejichž cílem je zlepšit sběr, třídění a následnou recyklaci odpadu,

  • do roku 2030 využít recyklovaný plastový odpad na výrobu až 20 % všech obalových materiálů společnosti Intersnack (za podmínky, že bude recyklovaný obsah komerčně dostupný a bude mít stejné funkční vlastnosti).

Naše cíle jsou odvážné, ale věříme v jejich naplnění. Již na konci roku 2022 jsme dokázali snížit celkovou spotřebu surovin o 11 %.

Rychlý vývoj obalových materiálů (12/2022)

9/10

druhů obalů je recyklovatelných

11%

snížení množství flexibilních obalů (proti roku 2014)

11%

snížení množství kartonů (proti roku 2014)

Základy efektivní recyklace

Z pohledu cirkulární ekonomiky je vytvoření moderních, recyklovatelných obalů pouze prvním krokem. Další spočívají v jejich efektivním sběru, třídění a následné recyklaci. V této oblasti jsme plně závislí na systému třídění odpadu v rámci České republiky. Podporujeme a aktivně vyhledáváme všechny lokální iniciativy, které přispívají k lepšímu nakládání s odpadovým materiálem. V současné době mezi naše hlavní partnery patří CeflexWRAP UK a Holy Grail 2.0.

Odpovědnost

za životní prostředí

Naším cílem je nejen snižovat dopady na životní prostředí v našich provozech či dodavatelském řetězci, ale také podporovat udržitelné zemědělské postupy.

Další příběhy o udržitelnosti

Inovace

Vyrábíme snacky výjimečné kvality pro uspokojení chutí všech spotřebitelů.

Makadamové ořechy

Podporujeme drobné farmáře na Malawi.

Vedení zaměstnanců

Motivujeme naše zaměstnance k vyššímu nasazení a podporujeme rozvoj jejich talentu.