Intersnack, a.s.

Společnost Intersnack uvádí

Příběhy o udržitelnosti

Rozhodující jsou pouze činy, které vedou k trvalým a viditelným změnám.

Sunrise over a wheat field

Odpovědnost ke spotřebitelům | Příběhy

Inovace

Naplňujeme rostoucí poptávku po lepších snacích

„Zdravější varianty by měly chutnat stejně dobře – nikoli skoro tak dobře – jako jiné produkty. Neděláme kompromisy v chuti.”

Takovou máme filozofii, pokud jde o inovace produktů. Úspěch a popularita našich čočkových lupínků se ukázaly být jedněmi z největších původců růstu v kategorii specialit.

Lentil Chips

Odpovědnost za životní prostřední | Příběhy

Obalové materiály

Lepšími obaly podporujeme fungování cirkulární ekonomiky

Podobně jako mnoho spotřebitelů jsme také my znepokojeni velkým nárůstem plastového odpadu na zemi. V souladu s našimi cíli v oblasti cirkulární ekonomiky jsme vytvořili obalovou strategii, v rámci níž plánujeme eliminovat nadbytečný obalový materiál a současně podpořit plnou recyklovatelnost všech našich obalů.

View of a hand, holding a sign with a recycling logo

Společenská odpovědnost | Příběhy

Makadamové ořechy

Podporujeme drobné farmáře na Malawi

„V rámci projektu jsme nejen získali sazenice stromu, ale navíc obdrželi řadu cenných informací o pěstování samotných makadamových ořechů.”

V oblasti udržitelného získávání zdrojů se společnost Intersnack zapojuje do řady lokálních projektů, jejichž cílem je vytvořit transparentní dodavatelský systém respektující podmínky udržitelného podnikání.

A woman with pink bobble hat sits in front of a bush with macadamia fruits

Odpovědnost k zaměstnancům | Příběhy

Vedení zaměstnanců

v našich provozech

Abychom dosáhli angažovanosti našich zaměstnanců, rozvíjíme jejich talent a potenciál. To vyžaduje správné vedení a také vědomí, že pracujeme pro naše zaměstnance a nikoli naopak.

Bird's eye view: Many colleagues in work clothes stand around a table in a meeting room and analyze figures together.