Intersnack, a.s.

Udržitelné

partnerství

Zaměřujeme se na to, co můžeme změnit

Po náročné cestě udržitelnosti nemůže jedinec, tým, ani společnost kráčet osamoceně.  

Dosažení trvalých změn představuje hlavní cíl všech našich projektů a aktivit realizovaných v rámci dodavatelských řetězců. Navazováním partnerství s různými organizacemi se snažíme neustále zlepšovat a inovovat způsob, jakým pracujeme, snižujeme náš dopad na životní prostředí a přispíváme k vytvoření lepší udržitelné budoucnosti pro příští generace.

Aktivní účastí na iniciativách mnoha zainteresovaných stran z celého odvětví zvyšujeme pozitivní dopad aktivit a dosahujeme změn, které pomáhají řešit základní příčiny různých problémů.

Prostřednictvím spoluprací s dodavateli a partnery posilujeme informovanost, výkonnost, efektivitu a ziskovost v celém našem dodavatelském řetězci.  

Příklady iniciativ, na kterých se aktivně podílíme:

Competitive Cashew Initiative

Cílem projektu ComCashew je dosáhnout udržitelného poklesu chudoby zvýšením konkurenceschopnosti drobných afrických zemědělců, zpracovatelů a dalších aktérů v oblasti kešu oříšků.

Ethical Trade Norway

Ethical Trade Norway představuje iniciativu, která se zaměřuje na dodržování lidských práv a odpovídajících pracovních podmínek během zpracování kešu oříšků ve Vietnamu. Intersnack se v rámci této iniciativy podílí na vzdělávacím programu pro vietnamské zpracovatele a farmáře.

Sustainable Nut Initiative (SNI)

Platforma Sustainable Nut Initiative (SNI), mezi jejíž zakladatele patří i Intersnack, se zavázala k udržitelnosti v oblasti ořechů. Jejím cílem je řešit budoucí otázky udržitelnosti, a to nad rámec běžné certifikace a posuzování rizik.

Sustainable Agriculture Initiative (SAI)

Platforma Sustainable Agriculture Initiative (SAI), jejímž prostřednictvím spolupracuje více než 120 členských společností a organizací, se zaměřuje na zlepšení udržitelných zemědělských postupů. Intersnack je součástí pracovní skupiny SAI Crops Working Group a podílí se na projektu SAI Almond.