Intersnack, a.s.

Společenská

odpovědnost

Naši dodavatelé ctí zásady udržitelného podnikání a odpovědným přístupem pomáhají chránit životní prostředí.

Naše produkty a služby čerpají z celosvětových zdrojů prostřednictvím rozsáhlého a pestrého dodavatelského řetězce. V rámci této sítě nás inspiruje firemní strategie udržitelného získávání zdrojů k tomu, jakým způsobem využíváme kapacity, co děláme pro zlepšení kvality života a životního prostředí v zemích a komunitách, ze kterých získáváme zdroje pro výrobu našich produktů. Víme totiž, že právě udržitelným podnikáním si „kupujeme budoucnost“.

Hlavní aktivity

Zatímco naše ořechy pocházejí ze všech koutů světa, brambory odebíráme pouze od lokálních pěstitelů nacházejících se v okruhu 150 km od továren. Jen v roce 2020 jsme spolupracovali se 6 000 drobnými zemědělci a společně s našimi partnery vybudovali vysoce efektivní a ziskový dodavatelský systém, díky němuž jsme navíc podpořili drobné podnikání.

Čeho jsme již dosáhli

100 %

výhradních dodavatelů

se smluvně zavázalo k odpovědnému nakládání se zdroji

100 000

pracujícím u našich dodavatelů

jsme zlepšili pracovní podmínky

6 000

drobným farmářům

jsme podpořili jejich rodinné podnikání

Odpovědné získávání zdrojů

V rámci firemní politiky odpovědného získávání zdrojů od našich dodavatelů vyžadujeme nejen přísné dodržování lokálních zákonů a předpisů, ale především zajištění důstojných pracovních podmínek pro všechny zaměstnance. V tomto ohledu se řídíme mezinárodně uznávanou pracovní normou ETI Base Code a současně pravidelně realizujeme sociální audit SMETA společnosti Sedex.

Příklad z Vietnamu

Intersnack Cashew Company (ICC) provozuje v Indii a ve Vietnamu pět továren na výrobu kešu oříšků, jejichž příprava je velmi náročná procesně, i personálně. Jedním z významných úspěchů ICC bylo zavedení centrálního zpracování tzv. pod jednou střechou, v rámci kterého se všechny jeho hlavní kroky provádějí na jednom místě a nejsou roztroušeny po menších zařízeních. Touto cestou došlo ke zvýšení bezpečnosti na pracovišti, i k dosažení lepší kvality výsledných produktů.

Poctivé kešu oříšky

Prosazujeme naši filozofii odpovědného jednání se zaměstnanci a zlepšujeme jejich pracovní podmínky u všech dodavatelů oříšků kešu.

Společenská odpovědnost | Příběhy

Makadamové ořechy

Podporujeme drobné farmáře na Malawi

„V rámci projektu jsme nejen získali sazenice stromu, ale navíc obdrželi řadu cenných informací o pěstování samotných makadamových ořechů.”

V oblasti udržitelného získávání zdrojů se společnost Intersnack zapojuje do řady lokálních projektů, jejichž cílem je vytvořit transparentní dodavatelský systém respektující podmínky udržitelného podnikání.