Intersnack, a.s.

Naše odpovědnost

Vedení zaměstnanců

v jednotlivých provozech

Bird's eye view: Many colleagues in work clothes stand around a table in a meeting room and analyze figures together.

Abychom dosáhli angažovanosti našich zaměstnanců, chceme rozvíjet jejich talent. To vyžaduje správné vedení a také vědomí, že pracujeme pro naše zaměstnance a nikoli naopak.

Vedení zaměstnanců znamená pozorně naslouchat každému hlasu a učit se, jak pomoci, aby práce člověka naplňovala a byla efektivní. Tímto způsobem odemykáme potenciál zaměstnanců a spolu s nimi dosahujeme našich obchodních cílů.

V posledních dvou letech jsme kladli větší důraz na podporu vedení zaměstnanců v našich provozech. Postup byl poměrně jednoduchý: manažeři se učí klást správné otázky a jednat na základě odpovědí. Manažeři nyní tráví každý den dvě hodiny v provozu. To jim dává více příležitostí zapojit se a diskutovat o práci a problémech, se kterými se mohou zaměstnanci setkat. Diskuse je tak otevřená a v osobní rovině. Kde to situace umožňuje, tam manažeři školí ostatní zaměstnance, jak mohou sami řešit problémy. K využití mají ale i tzv. akční plány pro řešení problémů, které by mohly způsobit případné ztráty.

„Největším úspěchem jsou naše obchodní výsledky. Nesoustředíme se však jen na cíle, ale především na lidi. Pokud posílíte a podpoříte pozici a odpovědnost svých zaměstnanců, výsledky se dostaví.”

Marcin Gorlach, ředitel závodu Slomniki, Polsko

Happy employees stand around a man who stretches his arms into the camera

Měníme firemní kulturu
Provádíme průzkumy, abychom měly zpětnou vazbu od zaměstnanců o jejich práci a lépe porozuměli jejich vztahům s nadřízenými. V roce 2020 se s námi naši zaměstnanci podělili o celou řadu velmi užitečných nápadů. Mnohé z těchto podnětů realizujeme a věříme, že jejich uvedení do praxe inspiruje k dalším prospěšným impulsům. Tímto způsobem měníme firemní kulturu a angažovanost našich zaměstnanců. Těší nás zároveň, že pracoviště s nejvyššími výsledky v průzkumu poskytují zákazníkům nejlepší služby a mají nejvyšší hodnocení v otázkách kvality a produktivity.

Our managers coach employees to resolves issues themselves.
Illustration of two people together.

Odpovědnost

k zaměstnancům

Naši lidé jsou základem našeho úspěchu. Jejich zdraví a bezpečnost jsou pro nás na prvním místě. Pomáháme také rozvíjet jejich talent a naplnit jejich potenciál. Ceníme si personální rozmanitosti a podporujeme zapojení našich zaměstnanců do místních komunit. Týmovost a spolupráce přispívají k osobní angažovanosti a pozitivnímu pracovnímu prostředí.

Další příběhy o udržitelnosti

Lentil Chips

Inovace

Vyrábíme snacky výjimečné kvality pro uspokojení chutí všech spotřebitelů.

View of a hand, holding a sign with a recycling logo

Obalové materiály

Lepšími obaly podporujeme fungování cirkulární ekonomiky.

A woman with pink bobble hat sits in front of a bush with macadamia fruits

Makadamové ořechy

Podporujeme drobné farmáře v Malawi.